Natalya Makarova

Birthday
Nov 21, 1940

Bio: Ballet star, onscreen from 1966. ~ Rovi

Filmography

Born Today