Shinobu Hashimoto

Filmography

Shinobu Hashimoto Videos

The Seven Samurai
2 minutes 30 seconds
The Hidden Fortress
1 minutes 2 seconds
Kurosawa
1 minutes 3 seconds
Japan's Longest Day
3 minutes 48 seconds
Samurai Assassin
3 minutes 33 seconds

Born Today