Christine Rose

Birthday
Nov 12, 1969

Filmography

Born Today