Ofra Haza

Birthday
Nov 19, 1957

Most Popular

Filmography

Born Today